Du er her: Forside > Fag > Psykologi > Om faget

Om faget

Psykologi er et valgfag på C-niveau og B-niveau i gymnasiet og på hf.

Faget kan vælges i 2. og/eller 3.g samt i 1. og/eller 2. hf. Desuden kan psykologi indgå i flere studieretninger i gymnasiet.

På B-niveau udbygges kernestoffet med et ekstra område f. eks. sundhedspsykologi, arbejdspsykologi, idrætspsykologi, mediepsykologi eller retspsykologi.

Hvad er psykologi?

Undervisningen er baseret på videnskaben om den menneskelige psyke. Denne videnskab bygger på eksperimenter, analyser og iagttagelser af, hvordan mennesker sanser, tænker, føler, handler og udvikler sig gennem hele livet.

Hvilket psykologisk kernestof arbejder vi med?

SOCIALPSYKOLOGI:

– hvordan fungerer mennesket i grupper?

– hvordan kommunikerer vi?

– hvordan opfatter vi andre mennesker?

– hvordan påvirker vi hinanden?

UDVIKLINGSPSYKOLOGI:

– hvordan udvikler mennesket sig gennem hele livet?

– hvilken betydning har en tryg og kærlig barndom eller det modsatte?

– hvilken betydning har familien for et barns udvikling?

– hvilken betydning har opdragelse for et barns udvikling?

KOGNITIONPSYKOLOGI (dvs. tænkning og læring):

– hvordan lærer man?

– hvilke psykologiske, sociale og kulturelle forhold har betydning for vores motivation, hukommelse og indlæring?

– hvad er intelligens? Findes der mange slags intelligens?

– hvordan opfatter man omverden?

– hvordan udvikler barnet sin evne til at tænke?

PERSONLIGHEDSPSYKOLOGI:

– hvordan dannes det enkelte individs personlighed?

– hvad er identitet?

– hvordan påvirkes personligheden af skole, arbejde, stress og livsstil?

– hvordan påvirker en krise personlighedsudviklingen?

Hvordan arbejder vi?

Arbejdsformerne afhænger af emnet, og undervisningen kan foregå på klassen, individuelt eller i grupper. Desuden deltager psykologi i tværfaglige projekter som f. eks. Danmark i 1950’erne hvor psykologi kan fokusere på bl.a. familiestruktur, seksualmoral og opdragelsesformer i samarbejde med f. eks, dansk, engelsk og historie.

Eleverne bliver fra starten inddraget i emnevalg og planlægning.

I psykologi bruges såkaldte cases, dvs. virkelighedsklip, der analyseres ud fra den psykologiske teori, der arbejdes med. Det kan være tekster eller film- og videoklip.

Hvad kræves der?

Eleverne/kursisterne skal bl.a. kunne:
– erhverve sig kendskab til fagets stofområder specielt i forhold til det normaltfungerende menneske

– redegøre for samt diskutere psykologiske teorier

– anvende viden på konkrete og aktuelle problemstillinger

– inddrage kulturens betydning for menneskets udvikling og adfærd

– udtrykke sig ved hjælp af psykologiske begreber.

Hvordan foregår eksamen?

Eksamen er en mundtlig prøve på grundlag af ukendt materiale.

C-niveau:
Enten: 24 eller 48 minutters forberedelse og 24 minutters eksaminationstid
Eller: 24 timers forberedelsestid og 30 minutters eksaminationstid.

B-niveau:
3 timers eller 24 timers forberedelsestid og 30 minutters eksaminationstid.